Weather

Jan 21, 2018 - Sun
Port Moresby Papua New Guinea
Wind 9 km/h, N
Pressure 101.98 kPa
26°C
Humidity 100%
Clouds 76%
sun01/21 mon01/22 tue01/23 wed01/24 thu01/25
27/27°C
29/28°C
26/28°C
27/23°C
27/23°C
Jan 21, 2018 - Sun
Alotau Papua New Guinea
Wind 11 km/h, NNW
Pressure 101.43 kPa
27°C
Humidity 100%
Clouds 76%
Jan 21, 2018 - Sun
Lae Papua New Guinea
Wind 13 km/h, WSW
Pressure 100.8 kPa
28°C
Humidity 78%
Clouds 75%
 
Jan 21, 2018 - Sun
Madang Papua New Guinea
Wind 3 km/h, ENE
Pressure 99.4 kPa
25°C
Humidity 100%
Clouds 92%
 
Jan 21, 2018 - Sun
Mount Hagen Papua New Guinea
Wind 4 km/h, NNE
Pressure 101.8 kPa
18°C
Humidity 93%
Clouds 75%
 
Jan 21, 2018 - Sun
Vanimo Papua New Guinea
Wind 6 km/h, SSE
Pressure 102.13 kPa
28°C
Humidity 100%
Clouds 44%
 
Jan 21, 2018 - Sun
Kokopo Papua New Guinea
Wind 3 km/h, ENE
Pressure 100.78 kPa
28°C
Humidity 100%
Clouds 12%
 
Jan 21, 2018 - Sun
Kavieng Papua New Guinea
Wind 11 km/h, ENE
Pressure 102.04 kPa
28°C
Humidity 100%
Clouds 68%
 
Jan 21, 2018 - Sun
Buka Town Papua New Guinea
Wind 11 km/h, ENE
Pressure 101.39 kPa
29°C
Humidity 100%
Clouds 44%
[do_widget id=colormag_default_news_widget-6]